Mae cyllid i elusennau, mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yn deillio o nifer o wahanol ffynonellau. Mae gan bob un ei nodweddion a’i buddion ei hun.

Bydd penderfynu pa rai o'r ffynonellau hyn i ymgeisio iddynt, ac ar gyfer beth, yn dibynnu ar yr hyn y mae arnoch angen yr arian ar ei gyfer, pa fath o fudiad ydych chi, a'r cyfleoedd sydd ar gael i chi.

•          Ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol
•          Cyllid Ewropeaidd
•          Arian y Loteri
•          Llywodraeth Cymru
•          Cyllid llywodraeth leol
•          Incwm a enillir
•          Codi arian