21 Hyd 2019

Wrth baratoi ar gyfer lansiad ein gwasanaeth PCA (Porth Cais Amlbwrpas) newydd i wneud gwneud cais am gyllid CGGC yn haws, byddwn yn cynnal cyfres o weithdai dros Gymru i gyflwyno'r sector iddo, a fydd hefyd yn gweithredu fel digwyddiadau rhwydweithio i'r rheini pwy hoffai ddarganfod mwy am y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol a chronfeydd eraill y mae CGGC yn eu rheoli.

Bydd tri digwyddiad yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd: 

  • CAIS - Bae Colwyn: 18fed Tachwedd - archebwch yma
  • Canolfan Gymunedol Butetown - Caerdydd: 19eg Tachwedd - mae'r digwyddiad yma nawr yn llawn, e-bostiwch 3set@wcva.cymru i roi eich enw ar restr aros
  • Parc Dewi Sant - Caerfyrddin: 20fed Tachwedd - archebwch yma 

Byddant yn rhedeg rhwng 10am - 2.30pm. Bydd mynychwyr hefyd yn cael cyfle i gael sesiynau un i un gyda staff sy'n gweithio ar gronfeydd CGGC i ddarganfod mwy amdanynt.