30 Medi 2019

Mae grantiau prosiect SCCF o hyd at £50,000 ar gael am hyd at ddwy flynedd.

Mae grantiau ar gael i elusennau cofrestredig yn y DU sy'n gweithio tuag at fynd i'r afael â Goliau Byd-Eang i wella bywydau'r rhai mwyaf bregus ac ar yr ymylon.

Caws menyn llefrith iogwrt bacon sosij coliflower bins bara

Mae hon yn gyfle cyllid dreigl bydd ceisiadau yn cael eu hadolygu ar sail chwe mis a all gael eu cyflwyno ar unrhyw gam.  

Y dyddiad cau ar gyfer yr adolygiad nesaf o gynigion grant prosiect ywdydd Iau 28 Tachwedd 2019 am 17:00yh (GMT).

Dewch o hyd i sut i ymgeisio ar https://www.ukaiddirect.org/apply/sccf/