30 Medi 2019

Mae rhwng £10,000 a £30,000 ar gael i brosiectau wedi’u hanelu at wella diogelwch y ffordd ar lefel leol.

Gall Awdurdodau Lleol, Lluoedd yr Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub neu elusennau cofrestredig wedi'i lloeli yn y DU, mentrau di-elw neu gwmnïau bydd cymunedol. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20fed o Ragfyr 2019.  

Dewch i wybod mwy ar https://www.roadsafetytrust.org.uk/small-grants-2019