30 Medi 2019

Mae’r Rheoleiddiwr Codi Arian yn annog mudiadau i wneud paratoadau terfynol ar gyfer gweithredu’r côd newydd.

Cyhoeddwyd newidiadau i'r côd am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2019, pan lansioddd y rheoleiddiwr fersiwn newydd fel PDF i'w lawrlwytho. Yn y pedwar mis ers ei lansio, mae'r Rheoleiddiwr Codi Arian wedi bod yn ymgysylltu â chodwyr arian a rhanddeiliaid i'w helpu i ddod yn gyfarwydd â'r dyluniad a'r safonau newydd. Mae'r côd ar-lein hefyd wedi'i ailddylunio'n helaeth a bydd ar gael i godwyr arian i'w ddefnyddio o'r 1 o Hydref.

Dyma ailddrafftio mawr cynta'r côd mewn cyfnod o ddegawd bron, yn dilyn ymgynghoriad yn yr hydref 2018. Mae'r gwelliannau wedi'i gwneud i steil, cyflwyniad, eglurdeb a hygyrchedd i'w wneud yn haws i godwyr arian, elusennau a mudiadau trydydd sector i ddeall y safonau a ddisgwylir ganddynt wrth godi arian.

Dylai mudiadau codi arian sicrhau bod eu hadnoddau codi arian, hyfforddiant a'u polisïau yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r safonau yn y côd newydd. Mae'r Rheoleiddiwr Codi arian wedi cynhyrchu dogfen fapio a log cyfuno a dileon i ddangos ble mae hen reolau ac adrannau wedi eu symud, a byddant ar gael ar-lein hyd at Dachwedd 2019.