30 Medi 2019

Mae Cronfa Genedlaethol y Loteri Genedlaethol wedi datbgelu by bydd yn creu pot arbennig o £7.5 miliwn i nodi penblwydd yr Loteri Genedlaethol yn 25ain.

Bydd y gornfa, #CelebrateNationalLottery25, yn cefnogi gweithgaredd wedi ei ddylunio i ddod â phobl a chymunedau at ei gilydd ar hyd a lled y DU. Bydd hyd at £2 miliwn ar gael eleni mewn grantiau bychan o hyd at £1,000. Bydd y gweddillion yn cael eu rhyddhau i'r sector drwy gronfa rhaglen Gwobrau Loteri Genedlaethol i Bawb.

Bydd ar agor i ymgeisiwyr ym mis Tachwedd,gyda mwy o fanylion i ddod am sut i ymgeisio.

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/