24 Medi 2019

Mae rhwng £10,000 â £50,000 ar gael tuag at gostau prosiectau atgyweirio strwythurol mawr ar frys sydd werth mwy na £100,000 yn cynnwys TAW.

Byddant hefyd yn ystyried prosiectau sy'n rhoi ceginau a thoiledau hygyrch i alluogi defnuwch uwch yn y gymuned, sy'n costio mwy na £30,000 yn cynnwys TAW. Ni fydd grantiau yn fwy na 50% o gost y prosiect fyth.

Y dyddiad cau nesaf yw 4 Tachwedd 2019, i'w benderfynu ym Mawrth 2020. Mae arweiniad pellach ar gael ar https://www.nationalchurchestrust.org/cornerstonegrants