30 Medi 2019

Gall sefydliadau busnes a chyrff diwydiannol ymgeisio am grant gan y Gronfa Parodrwydd Busnes i helpu busnesau’r DU baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb.

  • Mae mudiadau all ymgeisio yn cynnwys:
  • Siambrau masnach
  • Sefydliadau siartredig
  • Cyrff proffesiynol
  • Cymdeithasau masnach
  • Grwpiau o fudiadau - mae'n rhaid penodi mudiad sefydliad arweiniol i gyflawni'r prosiect

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar  https://www.gov.uk/brexit-business-grants