9 Awst 2019

Mae £5,000-£25,000 o gyllid ar gael ar gyfer amgueddfeydd a galeriau i fenthyg gweithiau o gasgliadau cenedlaethol, gan annog rhannu gweithiau yn ehangach ar draws y DU.

Mae'r grant yn darparu hyd at 100% o'r costau sy'n ymwneud â diogelu a dangos benthyciad, er enghraifft adolygiadau diogelu, yswiriant, trawsgludiaeth, cadwraeth, sefydlu a goruchwyliaeth.

Maent hefyd yn cefnogi gweithgaredd yn gysylltiedig ag uchafu effaith y benthyciad, megis cynhyrchiad o adnoddau marchnata, dehongliad ar y safle a/neu weithgaredd ymgysylltu cynulleidfa.

Y dyddiad cau yw 10 Medi 2019. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yma.