1 Chwef 2019

Mae hyd at £2,000 ar gael i brosiectau sy’n hybu gwyddor Ecoleg.

Mae'r arian ar gael i grwpiau sy'n:

  • Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o ecoleg, a'u diddordeb ynddi
  • Ysgogi trafodaeth ynghylch ecoleg a'i goblygiadau i gymdeithas
  • Ysbrydoli ac yn tanio brwdfrydedd pobl o bob oed ynghylch gwyddor ecoleg, yn enwedig y rheini nad oedd â diddordeb o'r blaen
  • Datblygu sgiliau i gyfathrebu gwyddor ecoleg

Mae rownd grantiau gyntaf 2019 nawr AR AGOR, a'r dyddiad cau yw dydd Mercher 20 Mawrth 2019.

I gael arweiniad pellach ac i ymgeisio, ewch ar wefan y Gymdeithas: https://www.britishecologicalsociety.org/funding/outreach-grants/