7 Ion 2019

Mae ffrwd gyllido fach ar gael i elusennau cofrestredig ac eglwysi cydnabyddedig yn y Deyrnas Unedig sy’n codi arian i brosiectau lle mae cyfanswm y gost o dan £1 miliwn.

Os ydych yn codi arian i brosiect penodol lle'r prif beth yw costau cyfalaf (gwaith adeiladu, ailwampio neu brynu cyfarpar hirdymor) neu weithgaredd untro, tymor byr (megis gwyliau neu seibiant blynyddol i bobl ifanc dan anfantais) ac eisoes wedi codi un rhan o dair o gyfanswm y gost, gallech fod yn gymwys am y grantiau hyn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar https://rankfoundation.com/pebble-grants/