11 Ion 2019

Bydd hyd at £30,000 ar gael i gefnogi datblygiad elusennau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol corfforedig bach.

Mae'r cyfnod ymgeisio ar agor rhwng 1af Ebrill 2019 a 29ain Ebrill 2019. Bydd angen i drosiant blynyddol mudiadau fod o dan £500,000.

Mae canllawiau a gwybodaeth bellach ar gael ar eu gwefan: http://www.thefore.org/charities/