11 Ion 2019

Gall elusennau a mudiadau sy’n darparu gofal a gwasanaethau i bobl hŷn ymgeisio am hyd at £100,000 o gyllid.

Mae Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill yn cynnal dau gynllun - Grantiau Prosiect a Grantiau Adeilad a Seilwaith Corfforol. Mae'r Grantiau Prosiect yn cynnig rhwng £5,000 a £40,000 ac mae'r Grantiau Adeilad a Seilwaith Corfforol yn cynnig rhwng £5,000 a £100,000.

Dyma'r cyfnodau ymgeisio ar gyfer y Grantiau Prosiect a'r Grantiau Adeilad a Seilwaith Corfforol:

  • 7 Ionawr 2019 - 29 Mawrth 2019 (5pm)
  • 1 Gorffennaf 2019 - 20 Medi 2019 (5pm)

Mae rhagor o fanylion ynglŷn ag ymgeisio ar gael ar wefan Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill: https://dunhillmedical.org.uk/grants-for-community-based-organisations/