13 Rhag 2018

Mae hyd at £20,000 ar gael i gefnogi elusennau sy’n gweithio lle mae urddas dynol dan fygythiad a lle mae cyfleoedd i atgyfnerthu urddas dynol.

Croesawir yn benodol geisiadau gan elusennau sy'n gweithio i gefnogi:

  • mudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches
  • cyfiawnder troseddol a diwygio'r deddfau cosbi
  • hawliau dynol, yn enwedig mynediad at gyfiawnder

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 1af Mawrth. Mae arweiniad a gwybodaeth ar gael at http://www.abcharitabletrust.org.uk/