30 Tach 2018

Mae cyfanswm o £15 miliwn ar gael i elusennau sy’n gweithio gyda menywod a merched agored i niwed.

Gall mudiadau ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiectau gwerth o leiaf £1 miliwn sy'n cefnogi'r rheini sydd wedi dioddef trais domestig neu brosiectau sy'n ymdrechu i leihau nifer y menywod sy'n cysgu allan ac sy'n ddigartref.

Cynigir pob grant yn y rownd hon i elusennau am brosiectau dwy flynedd.Mae'r cyfnod ymgeisio yn cau ddydd Sul 20 Ionawr 2019.

I gael gwybod mwy ac ymgeisio i Gronfa'r Dreth Tamponau ewch ar ei gwefan.