5 Maw 2018

Mae Arloesi i Arbed yn cefnogi mudiadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i archwilio syniadau newydd sydd â’r potensial i arbed arian i wasanaethau cyhoeddus Cymru a gwella ansawdd ac effaith gwasanaethau.

Innovate to Save Fabric

Fabric oedd un o'r prosiectau a ariannwyd yn rownd gyntaf arloesi i arbed.
 

Mae ail rownd o geisiadau wedi'i chyhoeddi ar gyfer y Gronfa Arloesi i Arbed, menter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Nesta, Prifysgol Caerdydd a WCVA.

Lansiwyd y rhaglen am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2017, a'i nod yw mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf cymhleth sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, wrth greu arbedion.

Mae'r model newydd yn cyfuno gwahanol fathau o gymorth ariannol a dwys. Bydd grantiau ymchwilio a datblygu gwerth hyd at £15,000, nad oes angen eu had-dalu, ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus, yn ogystal â mynediad at gronfa ac ynddi £5m o arian benthyg di-log pe bai'r syniadau'n profi i fod yn hyfyw.

Sut i ymgeisio

Ewch ar dudalen we Arloesi i Arbed i gael gwybod mwy am y rhaglen. Mae'r ail rownd o gyllid yn y cyfnod cymorth cyn ymgeisio ar hyn o bryd, ac mae Nesta yn annog mudiadau i gysylltu i gael cymorth i ddatblygu syniadau newydd a'u troi'n waith ymchwilio a datblygu pendant.

Cynhelir cyfres o sesiynau briffio ledled Cymru ym mis Mai i fudiadau sydd â diddordeb. I gadw'ch lle, yn rhad ac am ddim, cliciwch ar y dolenni isod.

Y dyddiad cau olaf i ymgeisio fydd 10am, dydd Llun 16 Gorffennaf 2018.