15 Rhag 2017

Trefnir yr Wythnos Lysieuol Genedlaethol (14-20 Mai 2018) gan y Gymdeithas Lysieuol a’r flwyddyn nesaf y thema fydd bwyta bwyd llysieuol blasus a chyffrous.

Ewch i http://www.nationalvegetarianweek.org i gael gwybod mwy am yr wythnos. 

Mae'r Gymdeithas Lysieuol yn cynnig grantiau i gynorthwyo grwpiau gyda'r digwyddiadau neu'r gweithgareddau sydd ganddynt ar y gweill ar gyfer yr wythnos. 

Maent yn derbyn ceisiadau am grantiau mawr a bach - disgwylir i grantiau bach fod hyd at £200 a grantiau mawr hyd at £2,000. Bydd angen i geisiadau am grantiau mawr ddangos sut y bydd y gweithgaredd yn cael mwy o effaith. 

Mae manylion llawn y rhaglen grant ar gael ar wefan yr wythnos: http://www.nationalvegetarianweek.org/grants/

National Vegetarian Week 2018