18 Rhag 2017

Ydych chi’n grŵp merched gydag incwm o dan £100,000? Dewch i gwrdd â staff Rosa i gael gwybod sut i ymgeisio am grant hyd at £25,000 o’r gronfa Woman to Woman.

Dyma gyfle i chi ddarganfod mwy am yr hyn rydym yn chwilio amdano, cael awgrymiadau ar sut i lunio cais cryf, a thrafod eich syniad am brosiect â ni. 

Y Rhyl: 9 Ionawr 2018, 1.30pm - 3.30pm

Canolfan Merched Gogledd Cymru, 46-54 Stryd y Dŵr, Y Rhyl LL18 1SS 

Caerdydd: 10 Ionawr 2018, 1.30pm - 3.30pm

Cymru Ddiogelach, Llawr 1af, 1-7 Castle House, Heol y Castell, Caerdydd, CF10 1BS  

Cliciwch ar y dolenni uchod i gofrestru ar Eventbrite. Rydym eisiau cyrraedd cynifer o fudiadau merched â phosib, felly cyfyngir nifer y llefydd i ddau o bob mudiad. 

I gael rhagor o wybodaeth am drydedd rownd cronfa Woman to Woman, cliciwch yma

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cam 1 yw dydd Iau 25 Ionawr 2018 am 5pm.

Rosa fund resize