Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan y Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol (2010) roedd dros un rhan o dair o’r holl geisiadau i gyrff dyrannu grantiau i elusennau yn anghymwys – aeth dros 361,000 i’r bin!

Meet the funder

Mae adran y cyllidwyr yn rhoi cyfle i fudiadau gwirfoddol a chymunedol wella ansawdd eu ceisiadau i gyllidwyr a gwella'u siawns o lwyddo. Mae'n rhoi cyfle i wneud y canlynol:

 

Wrth i'r adran hon ddatblygu, rydym yn gobeithio ychwanegu manylion rhagor o gyllidwyr. Felly, os ydych chi'n gyllidwr sy'n awyddus i hyrwyddo'ch rhaglen yng Nghymru cysylltwch â ni.

Dewch i wybod mwy am gyllidwyr yn yr adran Chwilio am Gyllid neu beth am ymuno â'n e-fwletin misol Newyddion Nawdd!