Datblygwyd yr awgrymiadau hyn o brofiad cyllidwyr wrth iddynt asesu ceisiadau am grantiau. Mae llawer o gyllidwyr wedi gweld y camgymeriadau cyffredin y mae pobl yn eu gwneud a thrwy ddilyn y canllawiau canlynol gobeithio y gallwch osgoi'r rhain er mwyn i chi gael gwell siawns o lwyddo.

Llwytho Cynghorion Gorau

Does dim atebion rhwydd na ffyrdd hwylus o sicrhau cyllid ar gyfer eich mudiad. Mae'n ddigon tebyg i adeiladu tŷ - mae'n bwysig gosod sylfeini cadarn, gwneud yn siŵr fod yr holl waith paratoi wedi'i wneud, talu sylw i fanylion a gwneud yn siŵr fod y broses gyfan yn cael ei rheoli'n dda. Mae llawer o hyn yn synnwyr cyffredin ond synnech chi faint o geisiadau yr ydym yn eu derbyn sydd heb eu llofnodi neu â chyllideb lle nad yw'r symiau'n iawn!