Mae cyflenwi gwasanaethau o dan gontract yn un opsiwn y gall mudiadau’r trydydd sector ei ystyried er mwyn ennill incwm.

Contract

Yn yr adran hon cewch wybodaeth am y materion i'w hystyried cyn penderfynu mynd ar ôl contract a sut mae ymgeisio. Mae ar gyfer y rhai sy'n newydd i fyd tendro ac mae'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth i helpu mudiadau i ymgeisio am gontractau'r sector cyhoeddus a'u hennill. Mae'n eich helpu chi i ddeall y broses gaffael a sut gallwch wneud iddi weithio i chi.

Gallwch hefyd edrych ar yr adnoddau a'r deunyddiau ymarferol i'ch helpu chi i ddeall y cyfleoedd sydd ar gael yn well ac i sicrhau'r llwyddiant gorau posib wrth dendro.

 

Am gyngor a chyfarwyddyd ynghylch contractau a thendro, cysylltwch â thîm cyngor cyllido WCVA neu eich cyngor gwirfoddol sirol lleol.