Grantiau a chontractau - NEWYDD!


Canllawiau rhagarweiniol


Materion cyfreithiol

  • Mae CC37 Charities and Contracts a gynhyrchwyd gan y Comisiwn Elusennau yn nodi'r ystyriaethau i elusennau wrth iddynt ymrwymo i gontract. Mae ar gael i'w lawrlwytho o www.charitycommission.gov.uk
  • Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch goblygiadau contractio i Gyllid a Thollau EM www.hmrc.gov.uk
  • Cyhoeddir The Voluntary Sector Legal Handbook gan y Directory of Social Change ac mae'n gyfrol hawdd ei defnyddio sy'n cynnig arweiniad manwl i'r gyfraith fel ag y mae'n effeithio ar elusennau, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol eraill. Ffoniwch 08450 777707, neu ewch i wefan y Directory of Social Change.

Canllawiau technegol


Y Llywodraeth


Llywodraeth Leol

Am gefnogaeth gyda thendro o fewn ardal Awdurdod Lleol, cysylltwch â'ch CGS.


Astudiaethau achos

  • Dynamix - Ar ôl mabwysiadu strategaeth a dull newydd o dendro am waith yn y sector cyhoeddus, llwyddodd un fenter gymdeithasol o Gymru i ddyblu ei cheisiadau llwyddiannus