Sut rwy'n ymgeisio?

Bob blwyddyn, mae'r sector cyhoeddus yn prynu swm mawr o nwyddau a gwasanaethau gan ffynonellau allanol. Gallai hyn gynnwys nwyddau sylfaenol i wasanaethau arbenigol neu dalu contractwyr i ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid ar ei ran.

Ynsut mae ymgeisiorydym yn amlinellu rhai o'r materion y mae'n rhaid i chi eu hystyried wrth dendro am gontractau, gan gynnwys y broses dendro, sicrhau'r cyfleoedd contractio gorau posib, paratoi tendr a rhai cynghorion doeth ar gyfer gwella eich siawns o lwyddo.