A ydych yn fudiad treftadaeth yng Nghymru? A oes arnoch angen cymorth neu gyngor ar godi arian?

Catalyst holding page image

P'un ai ydych yn newydd i godi arian neu angen ambell i syniad newydd i adfywio strategaeth eich mudiad yna gall prosiect WCVA, Catalydd Cymru- Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, gynnig cymorth am ddim i ddatblygu'ch sgiliau a'ch llwyddiant codi arian.

Toriadau yng nghyllid treftadaeth

Yn 2014 mae'r arian sydd gan Lywodraeth Cymru i'w wario ar wasanaethau cyhoeddus 9.4% yn is mewn termau go iawn nag yn 2010. Mae'n ddigon posib mai yn y sector treftadaeth y teimlir y toriadau hyn ar eu llymaf gan fod cyllid i amgueddfeydd, llyfrgelloedd a mudiadau amgylcheddol yn brin iawn ar hyn o bryd. 

Ond mae newydd da! Mae yna ddigonedd o enghreifftiau o fudiadau yng Nghymru sydd wedi amrywio eu cyllid, gan gyflawni llwyddiant nodedig wrth godi arian mewn cyfnod anodd, a manteisio ar, er enghraifft, roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Gyda'n cymorth, ein cyngor a'n hyfforddiant am ddim ar godi arian gallwch chi lwyddo hefyd! 

Ar gyfer pwy mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth?

Mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn agored i bob aelod o staff, gwirfoddolwr ac ymddiriedolwr yn y sector treftadaeth yng Nghymru gan gynnwys:

  • Amgylchedd hanesyddol
  • Treftadaeth tirwedd a naturiol (gerddi hanesyddol, bywyd gwyllt, coetir)
  • Diwydiannol, morol a thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau
  • Treftadaeth anniriaethol (megis cadwraeth atgofion, neu brosiectau hanes llafar)

Beth sy'n cael ei gynnig?              

Mae'r hyfforddiant a'r cyngor wedi'u hanelu at fudiadau o bob gallu a phrofiad, byddant yn cael eu darparu ledled Cymru a'u cynnal mewn lleoliadau ac ar amseroedd addas i chi.  

*Bydd rhai cyrsiau hyfforddi yn codi ffi weinyddol o £20. Gweler y dudalen hyfforddiant a digwyddiadau i gael mwy o wybodaeth.

......................................................................................................................................... 

Cysylltu â ni:

Os oes gennych bwnc neu syniad penodol am godi arian yr hoffech ei drafod â ni neu i gael gwybod sut y gall Catalydd Cymru eich helpu chi, cofiwch gysylltu â ni: byddem wrth ein boddau'n clywed gennych!

Neu os ydych chi am gael y datblygiadau diweddaraf am y prosiect, dilynwch ni ar ein cyfrif twitter @CatalystCymru

CyMAL logoFunding Centre Logo