Yn chwilio am ysbrydoliaeth codi arian ar bwnc penodol?

Toolkit for case studiesNi waeth a ydych am ddysgu mwy am Gyllido Torfol neu sut i ddatblygu cynllun aelodaeth llwyddiannus, mae gan Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth astudiaethau achos amrywiol gan fudiadau treftadaeth ledled Cymru i'ch helpu i roi hwb i'ch ymdrechion codi arian:

Rydym yn dod ar draws mudiadau sy'n cael llwyddiant mawr wrth fanteisio ar ffyrdd newydd ac arloesol o godi arian. Fe fyddwn yn eu troi'n astudiaethau achos a'u hychwanegu at y dudalen hon wrth wneud hynny, felly cofiwch ddod yn ôl i weld y gwaith codi arian gwych sy'n digwydd yn sector treftadaeth Cymru.