Y mae sawl rheswm pam mae mudiadau gwirfoddol yn penderfynu cydweithio. Hefyd, mae nifer o wahanol ffyrdd o gydweithio ar gael i fudiadau gwirfoddol, yn anffurfiol ac yn fwy ffurfiol .

Nod yr adran hon o'n gwefan yw esbonio'r gwahanol ddulliau sydd ar gael i fudiadau gwirfoddol gydweithio'n effeithiol ac yn llwyddiannus.

Mae'r wybodaeth yn sôn am weithio mewn partneriaeth ac yn gydweithredol, perthnasoedd cyfreithiol ac atebolrwydd, contractau, comisiynu a thendro, rheoli ansawdd a materion yn ymwneud â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Working with others

Taflenni gwybodaeth

Adeiladu consensws
Dulliau cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned
Partneriaeth
Compactau
Gofal cwsmeriaid
Rhwydweithiau
Comisiynu
Contractau
Rhwydweithiau Datblygiad Rhyngwladol Cymru
Rhwymedïau cyfraith gyhoeddus - herio penderfyniadau cyrff cyhoeddus

Canllawiau

Grantiau a chontractau: Canllawiau ar gyfer mudiadau trydydd sector ac awdurdodau cyhoeddus