Gwirfoddolwyr yw anadl einioes miloedd o grwpiau gwirfoddol yng Nghymru. Yma fe ddewch o hyd i daflenni gwybodaeth sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau sy’n berthnasol i weithio gyda gwirfoddolwyr, o ddatblygu’ch strategaeth wirfoddoli, ysgrifennu polisi gwirfoddoli, i wybodaeth ar recriwtio, treuliau, diogelwch, materion cyfreithiol a sut i ddenu a chynnwys gwahanol grwpiau targed yn effeithiol.

Os ydych eisiau gwirfoddoli eich hun yna'r daflen wybodaeth, 'Meddwl am Wirfoddoli', yw'r lle i ddechrau.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, anfonwch ebost atom, volunteering@wcva.org.uk neu ffoniwch ni ar 0300 111 0124

Taflenni gwybodaeth

Meddwl am wirfoddoli
Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr
Creu polisi gwirfoddoli
Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr
Denu gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli
Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wirfoddolwyr
Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr
Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel
Asesiadau risg - gwirfoddolwyr sy'n gweithio o'u cartrefi
Arferion diogelu a rheoli da
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Gwirfoddolwyr a'r gyfraith
Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles
Treuliau gwirfoddolwyr
Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
Cefnogi gwirfoddolwyr anodd eu lleoli
Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr
Deall iechyd meddwl a gwirfoddoli
Gyrwyr Gwirfoddol
Gwerth economaidd cyfraniad gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli a chymorth cyflogwr
Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru?
Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr
Gwirfoddolwyr ac yswiriant
Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor
Iaith gwirfoddoli - termau cyffredin
Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr
Hyrwyddo'r Gymraeg drwy Wirfoddoli
Croesawu gwirfoddolwyr sy'n geiswyr lloches neu'n ffoaduriaid
Gofalwyr a gwirfoddoli
Cefnogi Gwirfoddolwyr ag anghenion dysgu ychwanegol