Gall WCVA gynnig sawl gwasanaeth i’ch helpu fel ymddiriedolwyr.

Hyfforddiant a digwyddiadau: Rydym yn trefnu ystod eang o gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys sawl un yn benodol i ymddiriedolwyr. Gallwch weld manylion hyfforddiant a digwyddiadau sydd ar ddod yn eich ardal chi, a sut i gadw'ch lle ynddynt, drwy fynd i adran hyfforddiant a digwyddiadau ein gwefan.  

helpdesk2Lein Gymorth: Mae criw'r lein gymorth yn WCVA wrth law i'ch cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau. Maent yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio, tecstio neu ebostio, gan ddefnyddio'r manylion cysylltu isod, neu drwy lenwi ffurflen ymholi.

Aelodaeth: A hoffech gael gwybod pa fanteision a gwasanaethau y mae aelodau o WCVA yn eu cael a'u mwynhau? A sut y gallwch chi ymaelodi?    Mae holl fanylion ein cynllun aelodaeth i'w gweld yma.