Yn ogystal â’r wybodaeth a’r cymorth y gallwn ni eu darparu i chi, mae sawl mudiad arall sy’n bodoli i helpu’r rheini sy’n gweithio yn y sector gwirfoddol, a chyda’r sector.

Useful linksCynghorau gwirfoddol sirol

Mae 19 cyngor gwirfoddol sirol yng Nghymru a'u prif rôl yw darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau lleol y trydydd sector. Maent yn cynorthwyo gweithredu gwirfoddol drwy gefnogi gwirfoddolwyr, cynghori ar arferion da, darparu gwybodaeth ar ffynonellau ariannu ynghyd ag ystod eang o faterion eraill. Mae manylion yr 19 cyngor gwirfoddol sirol ar gael yma.

Charity Commission logo _ Welsh

 

companies house logo                                              

 

NCVO logo 

 

 

SCC_Logo

 

 

 

 

                                                                     navca

 

 

IoF logo

 ACAS

 

 Law works

 

 

 ICO

 

FRSB

                      

Governance code website

 

Social enterprise UK HR Bird