Wythnos i ddathlu ymddiriedolwyr a’r gwaith maent yn ei wneud.

Trustees Week_Welsh

 

 

 

 

Wythnos Ymddiriedolwyr yw'r achlysur blynyddol i dynnu sylw at y gwaith ardderchog mae ymddiriedolwyr yn ei wneud i'w helusennau, eu cymunedau a'r sector. Bydd digwyddiadau ledled y wlad yn dathlu llwyddiannau ymddiriedolwyr, ac yn amlygu cyfleoedd i chi gyfrannu at elusen leol neu fudiad gwirfoddol ar lefel y bwrdd. 

Digwyddiadau CGGC

Wythnos Ymddiriedolwyr 2019: Ysbrydoli Ymddiriedaeth a Hyder yn eich Elusen, 6yh - 8yh, dydd Llun 4 Tachwedd

Yn rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2019 mae CGGC yn falch o'ch gwahodd i ddigwyddiad a gynhelir mewn partneriaeth â Hugh James.

Bydd y digwyddiad hwn yn benodol berthnasol i bobl sy'n arwain elusennau yng Nghymru, yn cynnwys Cadeiryddion, ymddiriedolwyr a Phrif Swyddogion.

Mae cynnal ymddiriedaeth a hyder eich ymddiriedolwyr, cyllidwyr a rhoddwyr yn hanfodol i gyflawni nodau eich elusen yn llwyddiannus. Mae datganiad newydd y Comisiwn Elusennau o'u bwriad strategol i 'sicrhau bod elusennau yn gallu ffynnu ac ysbrydoli ymddiriedaeth fel bod pobl yn gallu gwella bywydau a chryfhau cymdeithas.'

Gyda chyflwyniad gan Gomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr a gweithdy ymarferol gan Annabel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr ar gwmni PR & Communications Golley Slater, bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i feddwl ynghylch sut y gallwch sicrhau bod eich elusen yn ysbrydoli ymddiriedaeth a hyder a chynnal yr enw gwych sydd gennych gan eich ymddiriedolwyr, cyllidwyr a'r cyhoedd.

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn darparu cyfle amhrisiadwy i rwydweithio gyda Chadeiryddion, ymddiriedolwyr a Phrif Swyddogion o fudiadau eraill yng Nghymru.

 

Gweminar: Prif Gynghorion i wella eich llywodraethu, 2yh - 3yh, dydd Iau 7 Tachwedd

Mae llywodraethu da yn hanfodol i elusennau, ond gall fod yn annod i gadw'r at eich holl gyfrifoldebau fel ymddiriedolwr. Bydd y gweminar am ddim hwn yn darparu rhai cynghorion er mwyn cynnal safonau uchel o lywodraethu yn eich elusen a dweud wrthych am declynau ac adnoddau all eich cefnogi yn eich rôl.

I gadw'ch lle am ddim yn y digwyddiadau uchod ebostiwch eventsadmin@wcva.org.uk 

Digwyddiadau lleol

Ceir pedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol ar bymtheg yng Nghymru a all gynnig cymorth lleol i ymddiriedolwyr

Wythnos Ymddiriedolwyr ym Mhowys, dydd Llun 4 Tachwedd - dydd Gwener 8 Tachwedd 

Gweithdy Cod Llywodraethu Elusennau, 10yb - 11.30yb, dydd Llun 4 Tachwedd  Cyngor Gwirfoddol Sirol Dinbych (DVSC)

Y Rhanddeilydd Moesegol: Briffio am Ddim, 5yh - 7yh, dydd Llun 4 Tachwedd, Cyngor Gwirfoddol Sirol Abertawe (SCVS) 

Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu'r Trydydd Setor yn Ne Cymru, 10yb - 3.30yb, Mercher 6 Tachwedd ym Mhen-y-bont Ar Ogwr

Recriwtio Ymddiriedolwyr Gwirfoddoli (£20/£40) 9.30yb - 12.30yp, Dydd Iau 7fed Tachwedd ym Mhontypridd

Gweithyd Elusen Ddibynadwy, 10yb - 11.30yb, dydd Gwener 8 Tachwedd, Cyngor Gwirfoddol Sirol Dinbych (DVSC)

Ychwanegir gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol pan fydd ar gael. Cadwch lygad felly ar y dudalen hon. 

Beth rydym yn ei gynnig i ymddiriedolwyr

Mae WCVA yn cynnig ystod eang o gymorth i ymddiriedolwyr.  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn Ymddiriedolwr gwyliwch y fideo 2 funud yma i gael gwybod mwy. 

Archwiliad Iechyd Llywodraethu Da

Rydym wedi creu archwiliad iechyd llywodraethu rhyngweithiol er defnydd byrddau ymddiriedolwyr. Mae'n becyn cymorth hunanasesu, ac yn adnodd ardderchog i'ch helpu i sicrhau bod eich mudiad yn cael ei lywodraethu yn y modd gorau posib. Gall hefyd gynorthwyo byrddau o unrhyw faint i ddangos eu trefn lywodraethu dda i gyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid. 

Y newyddion diweddaraf

Rydym yn rhoi'r newyddion diweddaraf i ymddiriedolwyr drwy ein gwefan, a hefyd yn ein cylchlythyr wythnosol i'n haelodau. Ymaelodwch yma er mwyn cael y cylchlythyr a'r buddion niferus eraill y mae aelodau WCVA yn eu mwynhau. 

Recriwtio

Os ydych yn chwilio am ymddiriedolwyr i lenwi seddi gwag o amgylch eich bwrdd, gallwch hysbysebu am ddim ar wefan Gwirfoddoli Cymru 

Gwybodaeth

Mae WCVA yn cynnig cyfoeth o adnoddau i helpu ymddiriedolwyr, gan gynnwys taflenni gwybodaeth a  chyhoeddiadau yn ymdrin â phynciau amrywiol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar rôl Ymddiriedolwyr hefyd ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.