Mae llu o ganllawiau wedi’u cyhoeddi gan WCVA a mudiadau eraill sy’n bodoli i gynorthwyo’r rheini sy’n gweithio yn y sector gwirfoddol, a hoffwn sicrhau y gallwch ddod o hyd i’r canllawiau mwyaf perthnasol cyn hawsed â phosib.

Cymerwch olwg ar yr amrywiaeth o gyhoeddiadau a restrir isod: mae dewis helaeth o ganllawiau ar gael i chi yma!

 

WCVA

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Mae'n syniad, ond a yw'n fusnes - Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector

Cod Llywodraethu i Elusennau

 

Charity Commission logo  Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: Yr hyn y mae angen i chi wybod

  Treuliau a thaliadau ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr, masnachu a threth

Mathau o elusennau: sut i ddewis strwythur

Elusennau a Materion Buddsoddi: Canllaw i ymddiriedolwyr

Rheoli asedau ac adnoddau elusennau: trosolwg i ymddiriedolwyr

Elusennau a Rheoli Risg: Canllaw i ymddiriedolwyr

Elusennau ac yswiriant

Diogelu elusennau rhag niwed (y 'pecyn cymorth cydymffurfio')

Sut i ysgrifennu eich dogfen lywodraethol

Rheolaethau ariannol mewnol elusennau

 SCC_Logo

 

  Codes of Conduct for Trustees

  

Charity Finance Group logo

 

 

     Charity fraud: a guide for the trustees and managers of charities

 

 

 

Co-op UK logo 

Simply Legal

Simply Governance

 

ACAS logo 

Handling small-scale redundancies - A step-by-step guide

TUPE regulations

Help for small firms

 

National Occupational Standards for Trustees and Management Committee Members in the Voluntary and Community Sector

Toolkit for good governance

Trustee recruitment toolkit

Charity Governance Review 2013: The science of good governance 

Charity Governance Review 2014: Good governance gathers pace

Charity Governance Review 2015: Navigating a changing world