Beth yw ymddiriedolwr, a sut y gallwch chi fod yn un?

Ceir hyd i'r atebion i'r cwestiynau hyn a mwy mewn fideo 2 funud o hyd ynglŷn ag ymddiriedolwyr.

Bod yn ymddiriedolwr

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'n rhoi'r wybodaeth allweddol i chi ddeall rôl ymddiriedolwr, yn ogystal ag egluro pwy allai ymgymryd â rôl o'r fath a sut y gallwch gael gwybod mwy am gyfleoedd posib i fod yn ymddiriedolwr neu fathau eraill o gymorth sydd ar gael i ymddiriedolwyr newydd a'r rheini sydd eisoes yn ymddiriedolwyr.

 diddordeb? Cymerwch olwg ar y fideo i gael gwybod mwy - wedi'r cwbl, ni fydd ond yn para ryw ddau funud a phwy a ŵyr pa ddrysau y gall eu hagor i chi!