Unwaith rydych wedi sefydlu mudiad, bydd yna lawer o bethau i chi eu hystyried wrth ei redeg o ddydd i ddydd.

Mae'r pethau hynny'n debygol o gynnwys materion amrywiol megis cynllunio busnes a strategol, yswiriant, monitro, cyfarfodydd cyffredinol a mewnol, rheoli risg, a gofynion cyfreithiol amrywiol. Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar y materion hynny i gyd a mwy.

Taflenni gwybodaeth

Datblygu cynllun strategol
Y cynllun busnes
Cyfarfodydd effeithiol
Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Ansawdd
Monitro a gwerthuso
Rheoli risg
Iechyd a diogelwch
Cyfle cyfartal
Yr iaith Gymraeg - cyd-destun cyfreithiol
Yswiriant
Diogelu data
Ble i gael cymorth ac arweiniad i weithredu ar newid yn yr hinsawdd
Defnyddio hyfforddwyr ac ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain
Polisi Amgylcheddol
Systemau Rheoli Amgylcheddol
Effaith a mesur effaith
Polisi Gwerth Cymdeithasol