A yw diogelu data yn eich mudiad chi gystal ag y dylai fod?

DesktopData

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaw i rym ar 25 Mai 2018 yn effeithio ar bob mudiad trydydd sector sy'n storio ac yn prosesu data personol buddiolwyr, rhoddwyr ariannol, staff a gwirfoddolwyr.

 GDPR.png 25 May 2018.png

 

 

 

Beth yw GDPR?

Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

Adnoddau GDPR ar gyfer mudiadau trydydd sector

Bydd adnoddau GDPR newydd ar gael yn fuan.

Mae WCVA yn creu ystod o adnoddau gwybodaeth cryno newydd a thempledi i gefnogi mudiadau gyda chydymffurfiaeth GDPR. 

Mae'r adnoddau yn cynnwys taflen wybodaeth, tudalen we a ffilm animeiddiedig (ar gael yn fuan) fer sy'n dangos y prif newidiadau i gyfraith diogelu data.

Yr ydym hefyd yn falch o fod yn gweithio gyda'r cwmni cyfreithiol, Hugh James, ar ddatblygu cyfres o dempledi cydymffurfio GDPR y gall mudiadau trydydd sector eu haddasu ar gyfer eu hanghenion eu hunain. Bydd y rhain yn cynnwys model diogelu data a pholisïau cadw dogfennau, hysbysiadau preifatrwydd, a rhestrau gwirio ar gyfer archwiliadau diogelu data ac asesiadau effaith ar breifatrwydd.  

Cadwch olwg ar gylchlythyr WCVA a'r wefan am ddiweddariadau ar ba bryd fydd yr adnoddau ar gael a chofiwch wylio ein cyfres o weminarau #Databwrddgwaith isod i'ch helpu i baratoi at GDPR.

(Hefyd ar gael i wylio ar ein sianel YouTube)

Mai 2017 - 12 cam i helpu'ch mudiad i baratoi at GDPR

Mehefin 2017 - Codi Arian a Diogelu Data

Gorffennaf 2017 - Seiberddiogelwch

Awst 2017 - Hysbysiadau Preifatrwydd a chaniatâd

Medi 2017 - Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003

Hydref 2017 - Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Tachwedd 2017 - Diogelu Data I Ymddiriedolwyr

Rhagfyr 2017 - Preifatrwydd trwy Ddylunio

January 2018 - Rhannu Data

Chwefror 2018 - CCTV

Mawrth 2018 - Contractau, Rhwymedigaethau a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Ebrill 2018 - Eich paratoi at y GDPR ........ Un mis i fynd!

TSSW logo