Gall y cyfrifoldebau sydd ynghlwm â chyflogi staff ymddangos yn frawychus. Ond gair o gyngor syml fyddai i chi gael polisïau, eu darllen a’u defnyddio!

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar faterion y mae angen i ymddiriedolwyr a rheolwyr eu hystyried wrth gyflogi a rheoli pobl.

Gallai'r rhain gynnwys recriwtio, dethol a chynefino, contractau a pholisïau, materion cyfreithiol, rheoli staff, iechyd a diogelwch, disgyblaeth, cwynion a therfynu cyflogaeth.

Taflenni gwybodaeth

Gweithio yn y sector gwirfoddol
Cyflogi staff am y tro cyntaf
Llunio manyleb swydd
Hysbysebu eich swydd
Dewis eich ymgeisydd
Cynhyrchu datganiad ysgrifenedig 
Sefydlu, hyfforddi a datblyguWorker
Arolygu a gwerthuso
Cwynion
Aflonyddu yn y gwaith
Polisi diswyddo
Polisi iechyd a diogelwch
Polisi salwch
Polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd
Polisi mamolaeth
Polisi tadolaeth
Polisi mabwysiadu
Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg
Polisi cyfle cyfartal
Polisi cyhuddo(Whistleblowing)
Polisi ymddeol
Polisi disgyblaeth