Nid mater amgylcheddol yn unig yw newid yn yr hinsawdd, mae'n effeithio arnon ni i gyd oherwydd ei ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd.

Mae angen i fudiadau'r trydydd sector ddeall beth fydd y rhain, sut y byddant yn effeithio ar y bobl a'r cymunedau yr ydym yn eu cefnogi, ac ystyried beth mae angen i ni ei wneud i fynd i'r afael â'r newidiadau hyn.

climate change

Mae'r wybodaeth yn yr adran hon yn trafod pam mae newid yn yr hinsawdd yn fater pwysig i'r trydydd sector, yr effeithiau ar grwpiau bregus, yr effeithiau ar dai, iechyd, trafnidiaeth a meysydd eraill, sut i leihau ôl-troed carbon eich mudiad, a gweithredu ar lefel cymunedol ar newid yn yr hinsawdd.

Taflenni gwybodaeth

Cyflwyno newid hinsawdd
Pam fod materion newid hinsawdd yn bwysig i'r trydydd sector
Newid hinsawdd fel rhan o ddatblygu cynaliadwy
Newid Hinsawdd cyfiawnder cymdeithasol - grwpiau bregus
Newid hinsawdd a chyfiawnder amgylcheddol
Newid hinsawdd ac ynni
Newid hinsawdd a thai
Newid hinsawdd a bywoliaethau
Newid hinsawdd ac iechyd
Newid hinsawdd a thrafnidiaeth
Lleihau ôl-troed carbon eich mudiad neu grŵp
Gweithredu ar lefel gymunedol leol ar newid hinsawdd