Pa un a ddefnyddiwch y gair dylanwadu, eiriol neu ymgyrchu - mae'r holl weithgareddau hyn yn ymwneud â chreu newid. Yr effaith yw'r newid gwirioneddol a greir gan ymgyrch - y gwahaniaeth y mae'n ei wneud y fywydau pobl.

Mae'r adran hon yn cynnwys arweiniad cyffredinol ar gynllunio a strategaeth ymgyrchu, a sgiliau lobio. Ond mae hefyd yn darparu cyfoeth o wybodaeth am ddylanwadu ar lywodraeth yng Nghymru - deall y Cynulliad, gweithdrefnau deddfwriaethol, deisebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a chyflwyniad i bwyllgorau a busnes y Cynulliad.

Taflenni gwybodaeth

Pwy sy'n fy nghynrychioli i?
Cyflwyniad i ddatganoli Cymreig a Deddf Llywodraeth Cymru 2006
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru
Cyflwyniad i fusnes a phwyllgorau'r Cynulliad
Creu Deddfwriaeth
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deisebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Ffeithiau sylfaenol a Rhestr Termau
Gwybodaeth llywodraeth leol
Cynllunio Ymgyrch
Technegau ymgyrchu a lobio
Cynlluniau a Strategaethau Awdurdod Lleol
Swyddogaeth craffu llywodraeth leol
Cynghorau Tref a Chymuned
Rôl Cefnogi Trydydd Sector Cymru wrth gynorthwyo'r trydydd sector i ymgysylltu a dylanwadu