7 Mai 2019

Proses arlein newydd i gorffori Cwmnïau Buddiannau Cymunedol

Reporting large

 

Ydych chi'n sefydlu Cwmni Buddiannau Cymunedol newydd? Gallwch nawr ddefnyddio proses gorffori arlein. Bydd yr opsiwn cofrestru digidol hwn yn cynnig:

  • proses gorffori lawer cynt
  • hwylustod arlein
  • argaeledd 24 awr i'r sector Cwmnïau Buddiannau Cymunedol

Yn ogystal â chynnwys cofrestru Cwmni Buddiannau Cymunedol a chofrestru â Thŷ'r Cwmnïau, mae'r gwasanaeth digidol triphlyg hwn yn cynnwys Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, gan alluogi Cwmnïau Buddiannau Cymunedol i gofrestru ar gyfer treth gorfforaeth wrth iddynt gorffori eu busnes.

Yn ôl y rheoleiddiwr, bydd y system newydd yn rhoi gwybod i ymgeiswyr fod eu cais wedi dod i law ac yn cadarnhau'r corffori cyn gynted ag y mae wedi'i gwblhau, fel arfer o fewn dau ddiwrnod gwaith. Bydd hefyd yn galluogi Tŷ'r Cwmnïau i brosesu Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a'u rhoi yn y cofnod cyhoeddus yn llawer mwy effeithlon na dogfennau papur. Bydd y broses arlein hefyd yn cynnig buddion o ran diogelwch, cyflymder a'r amgylchedd.

Bydd corffori'n ddigidol yn:

  • Lleihau costau corffori i ddarpar Gwmnïau Buddiannau Cymunedol i £27
  • Caniatáu talu â cherdyn neu PayPal
  • Cadarnhau'r corffori - o fewn 2 ddiwrnod gwaith, yn y mwyafrif o achosion.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses arlein newydd, gwyliwch y gweminar hwn sy'n rhoi trosolwg o'r system arlein https://bit.ly/2WabXoe