13 Mai 2019

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi rhybuddio elusennau ynglŷn â seiberdroseddu a sut i’w adrodd

Charity Commission thumbYn ôl arolwg gan y llywodraeth, Cyber Security Breaches Survey 2019, roedd dros ddwy o bob tair elusen sydd ag incwm uchel wedi cofnodi tramgwydd neu ymosodiad seiber yn 2018. O blith yr elusennau hynny, roedd y mwyafrif helaeth (dros 80%) wedi dioddef ymosodiad gwe-rwydo, sef ebyst twyllodrus.

Gyda chost ymosodiad yn amrywio o £300 i £100,000, ni all rheolwyr elusennau anwybyddu bygythiad cynyddol seiberdroseddu, yn ei holl ffurfiau.

 

Y newyddion da yw bod llawer o gyngor ac arweiniad ar gael i'ch helpu i gymryd y camau cywir i warchod eich elusen.

Gweler rhybudd y Comisiwn Elusennau i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar warchod eich elusen rhag seiberdroseddu.