29 Ebr 2019

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad newydd i elusennau sydd â chysylltiad â mudiad anelusennol

Oes gan eich elusen chi gysylltiadau â mudiad anelusennol? Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad newydd i helpu elusennau i elwa o berthynas o'r fath wrth reoli'r peryglon yn ofalus.

Dywed y Comisiwn fod ei waith achos wedi canfod enghreifftiau o elusennau yn methu â rheoli eu cysylltiadau â mudiadau anelusennol gyda gofal, gan alluogi elusennau, mewn rhai achosion, i gael eu camddefnyddio i hyrwyddo buddiannau anelusennol, gan gynnwys buddiannau masnachol neu breifat.

Mae'r rheoleiddiwr yn cydnabod bod llawer o elusennau'n gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth agos ag amrywiaeth eang o fudiadau anelusennol, megis is-gwmnïau masnachu. Gall perthynas o'r fath fod yn hanfodol i helpu elusen i lwyddo yn ei chenhadaeth i fod o fudd i'r cyhoedd.

Nid yw'r arweiniad newydd yn gosod rheolau na rheoliadau newydd, ond mae'n tynnu deddfau ac arferion perthnasol at ei gilydd mewn chwe egwyddor i helpu ymddiriedolwyr i sicrhau bod eu trefniadau i weithio gyda chorff cysylltiedig yn cynnal buddiannau ac annibyniaeth yr elusen.

  1. Cydnabod y peryglon
  2. Peidio â hyrwyddo dibenion anelusennol
  3. Gweithredu'n annibynnol
  4. Osgoi budd personol diawdurdod a delio gyda gwrthdaro buddiannau
  5. Cynnal hunaniaeth ar wahân eich elusen
  6. Gwarchod eich elusen

 

Gallwch ddarllen yr arweiniad llawn ar wefan y Comisiwn Elusennau: Guidance for charities with a connection to a non-charity