29 Ebr 2019

Gwefan newydd hawdd ei defnyddio yn dod ag adnoddau effaith ynghyd mewn un man

Impact Thumb 

Mae rhaglen Ennyn Effaith / Inspiring Impact wedi lansio gwefan newydd sy'n cynnig llwyth o adnoddau am ddim i elusennau bach a chanolig i'w helpu i ddeall a chynyddu eu heffaith. Diolch i arian o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd y wefan yn cynnwys pob math adnoddau o bob rhan o'r sector, o ganllawiau 'sut i wneud' ac offer hunanasesu, i adroddiadau ymchwil, offer diagnostig a fframweithiau canlyniadau.

 

Dywedodd Joe Ferns, cyfarwyddwr cyllid y DU o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: "Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, fe fydd modd i ragor o fudiadau cymunedol ac elusennau gynllunio, mesur a gwella eu heffaith drwy wefan ac adnoddau newydd Ennyn Effaith. Drwy greu diwylliant sy'n anelu at wella'n gyson o fewn cymdeithas sifil, gyda chymorth rhwydweithiau dysgu cymheiriaid ac adnoddau arlein am ddim, gall mwy a mwy o gymunedau ledled y DU ffynnu."

Mae Ennyn Effaith yn benderfynol o sefydlu arfer da wrth ymdrin ag effaith drwy greu diwylliant sy'n anelu at wella'n gyson ymysg mudiadau gwirfoddol.

WCVA yw partner rhaglen Ennyn Effaith yng Nghymru. I gael gwybod mwy, neu i ymuno â rhwydwaith cymheiriaid Ennyn Effaith, cysylltwch â Mair Rigby: mrigby@wcva.org.uk