13 Rhag 2018

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi rhybudd i elusennau ynglŷn â thwyll stampiau post

 

Cyflawnir twyll stampiau drwy baratoi stampiau sydd eisoes wedi'u defnyddio, ac yna eu dosbarthu a'u gwerthu i gael eu hailddefnyddio. Gwerthir y stampiau hyn arlein fel arfer, am bris is na chyfradd safonol y gwasanaeth post.

Mae llawer o elusennau yn casglu hen stampiau i godi arian. Mae rhai'n galluogi'r math yma o dwyll yn ddiarwybod drwy werthu pecynnau o stampiau sydd wedi'u defnyddio, a elwir yn aml yn 'kiloware'. Caiff y mwyafrif o'r stampiau hyn wedyn eu paratoi a'u hailwerthu drwy dwyll fel pe baent yn dâl post dilys.

Efallai fod y rheini sy'n codi arian yn credu eu bod yn gwerthu stampiau i gasglwyr ond anaml y mae hyn yn wir gan nad oes gan y stampiau hyn lawer o werth o safbwynt casglu.

Dylai elusennau osgoi cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn onid ydynt yn sicr bod y stampiau sy'n cael eu casglu a'u gwerthu yn cael eu prynu o ddifrif gan gasglwyr, ac nad ydynt yn cael eu defnyddio at ddibenion twyll.

Gweler rhybudd y Comisiwn Elusennau i gael rhagor o wybodaeth am yr arwyddion perygl a sut i osgoi'r math yma o dwyll.