22 Rhag 2017

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi hysbysiad rheoleiddiol newydd i bob elusen ynglŷn â phwysigrwydd darparu amgylchedd diogel i unrhyw a ddaw i gysylltiad â nhw, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr.

 

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi hysbysiad rheoleiddiol newydd i bob elusen ynglŷn â phwysigrwydd darparu amgylchedd diogel i unrhyw a ddaw i gysylltiad â nhw, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr.

Daw'r hysbysiad yn sgil nifer o adroddiadau diweddar i'r Comisiwn ynglŷn â digwyddiadau difrifol yn ymwneud â phryderon ynghylch gwirfoddolwyr a buddiolwyr elusennau, honiadau o aflonyddu yn ymwneud â staff ac adroddiadau yn y cyfryngau ynglŷn â digwyddiadau diogelu.

Mae'r Comisiwn yn atgoffa elusennau mai'r ymddiriedolwyr sy'n atebol ac yn gyfrifol am unioni pethau os oes rhywbeth yn mynd o chwith. Dylai ymddiriedolwyr felly eu sicrhau eu hunain fod eu harferion diogelu yn gadarn. Yn benodol, dylent wneud y canlynol:

  • adolygu trefniadau a pherfformiad diogelu, llywodraethu a rheoli eu helusen os nad ydynt wedi gwneud hynny yn y 12 mis diwethaf.
  • cysylltu â'r Comisiwn ynglŷn â thrafferthion diogelu, neu ddigwyddiadau, cwynion neu honiadau diogelu difrifol sydd heb eu datgelu o'r blaen i'r rheoleiddiwr neu'r awdurdodau priodol.

Mae strategaeth diogelu'r Comisiwn, a ddiwygiwyd yn ddiweddar, yn ei gwneud yn glir y dylai diogelu fod yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer llywodraethu i bob elusen, ac nid yn unig ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio gyda grwpiau sy'n cael eu hystyried yn draddodiadol o fod mewn risg.

Gallwch ddarllen mwy am yr hysbysiad ac enghraifft o achos diweddar mewn elusen ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch diogelu yn eich mudiad, cysylltwch â Swyddog Diogelu WCVA, Suzanne Mollison, drwy ffonio 0800 2888 329 neu ebostio safeguarding@wcva.org.uk