13 Rhag 2017

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi llunio canllawiau ynghylch beth i’w wneud os ydych am i gynghorydd neu gyfrifydd gyflwyno cyfrifon eich elusen ar ran yr ymddiriedolwyr.

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi llunio canllawiau ynghylch beth i'w wneud os ydych am i gynghorydd neu gyfrifydd gyflwyno cyfrifon eich elusen ar ran yr ymddiriedolwyr.


Mae'n rhaid i'r ymddiriedolwyr anfon cyfrifon yr elusen at y Comisiwn bob blwyddyn os yw'n:

  • sefydliad corfforedig elusennol - waeth beth fo'i incwm
  • elusen gofrestredig ac mae ei incwm gros yn fwy na £25,000

Mae'n rhaid i'r ymddiriedolwyr sicrhau bod eu cyfrifon yn cael eu paratoi a'u cyflwyno ymhen 10 mis o ddiwedd y flwyddyn ariannol a cânt naill ai: 

  • gyflwyno'r cyfrifon eu hunain
  • neu ddirprwyo'r dasg i gynghorydd

Ymddiriedolwyr

Os ydych am awdurdodi cynghorydd i gyflwyno'r cyfrifon, bydd yn rhaid i chi, o leiaf ddiwrnod cyn i'r cynghorydd gyflwyno'r cyfrifon:


1. mewngofnodi i newid manylion eich elusen gan ddefnyddio cyfrinair eich elusen
2. nodi cyfeiriad ebost eich cynghorydd yn y parth 'cyfeiriad ebost trydydd parti y gellir ymddiried ynddo'

Cynghorwyr 

Pan fydd cyfrifon yr elusen wedi'u paratoi a'r ymddiriedolwyr wedi cytuno arnynt, bydd angen i chi:

1. cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn - cewch ebost yn cynnwys eich manylion mewngofnodi a chyfrinair 8 nod
2. mewngofnodi - fe welwch restr o elusennau sydd wedi'ch awdurdodi i gyflwyno eu cyfrifon

3. clicio ar enw'r elusen i lwytho ei chyfrifon ar ffurf ffeil PDF

I gael gwybod mwy am awdurdodi cynghorwyr i gyflwyno cyfrifon ewch i wefan y Comisiwn Elusennau