Gwobrau newydd sbon yw Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC

WCA Nominations graphic C

 

Enwebwch heddiw ar gwobrauelusennau.cymru

 

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau dielw a gwirfoddolwyr at Gymru.

O gyfeillachwyr sy'n galw heibio i ymweld â'u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae'r Gwobrau'n amlygu ac yn hyrwyddo'r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Felly os gwyddech am fudiad neu unigolyn sy'n haeddu cael ei ddathlu, ewch amdani! 

 

Dyddiadau Allweddol 2019

Cyfnod enwebu'n agor   - 5 Awst 2019

Cyfnod enwebu'n cau - 2 Hydref 2019

Cyhoeddi'r rhestr fer - w/d  21 Hydref 2019

Y seremoni wobrwyo 15 Tachwedd 2019