Gwobrau newydd sbon yw Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC

WCA image

Mae enwebiadau nawr ar gau am Gwobrau Elusennau Cymru 2019

 

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau dielw a gwirfoddolwyr at Gymru.

O gyfeillachwyr sy'n galw heibio i ymweld â'u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae'r Gwobrau'n amlygu ac yn hyrwyddo'r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd. 

Dyddiadau Allweddol 2019

Cyfnod enwebu'n agor   - 5 Awst 2019

Cyfnod enwebu'n cau - 2 Hydref 2019

Cyhoeddi'r rhestr fer - w/d  21 Hydref 2019

Y seremoni wobrwyo 15 Tachwedd 2019