Cyfle i’r sector gael ei wobrwyo am ei gyflawniadau

Rydym yn cynnal dau gynllun gwobrwyo i wobrwyo a chefnogi grwpiau ac unigolion o bob rhan o'r sector, gan roi cyfle i bawb ddathlu a chael sylw am dipyn bach am y gwaith ysbrydoledig maen nhw'n ei wneud.

Gallwch ddarllen am ein gwahanol wobrau drwy glicio ar y dolenni ar y chwith.

Rydym hefyd yn aelod o'r consortiwm Gwobrau Arwain Cymru, sy'n gwobrwyo rhagoriaeth unigol am arwain mewn wyth categori, gan gynnwys categori gwirfoddol a dielw.

Bob blwyddyn rydym hefyd yn cynnal ein Cystadleuaeth Ffotograffiaeth i Aelodau. Mae'n agored i holl aelodau WCVA, ac yn cynnig siawns i luniau ymgeiswyr gael eu harddangos yn broffesiynol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Mae gwobrau hefyd ar gael i'r enillydd a'r ail orau. Darllenwch fwy drwy glicio'r ddolen ar ochr chwith y dudalen.

 

banner