Gyda chymorth Class Networks, mae Gwobrau Trydydd Sector blynyddol Cymru yn anrhydeddu gwaith caled a llwyddiannau ysbrydoledig y trydydd sector yng Nghymru.

Mae WCVA wedi bod yn cydnabod gwaith rhagorol ac amrywiol elusennau, mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru ers 2008. Bryd hynny, Gwobrau Rhwydwaith Cymru oedd eu henw a dim ond tri chategori oedd gennym. Enillodd elusen Cartrefi Cymru, sydd â'i chanolfan yng Nghaerdydd, wobr Class am y cyfathrebu gorau am ei chylchgrawn a oedd yn cael ei ysgrifennu a'i olygu gan ei defnyddwyr gwasanaethau, enillodd yr elusen iechyd meddwl o'r Canolbarth, Cymdeithas Ponthafren, y wobr werdd am fynd ati'n benderfynol i leihau ei hôl troed carbon tra ar gyllideb gyfyngedig iawn, a chipiodd Fairbridge De Cymru y wobr am y mudiad a edmygir fwyaf, gan gael ei ddisgrifio'n unigryw wrth rymuso pobl ifanc anodd eu cyrraedd a'u 'harfogi â'r sgiliau newydd i'w galluogi i ailgysylltu â chymdeithas'2008 awards winners

Enillwyr Gwobrau Rhwydwaith Cymru 2008 yn y seremoni wobrwyo gyntaf yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd

 
Ers 2008, mae'r gwobrau wedi mynd o nerth i nerth ac mae hi wedi bod yn braf iawn ac yn hynod o galonogol gweld gymaint o grwpiau rhagorol yn cael y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu.
Inner Wheel from 2014 awards

Inner Wheel District 15 yng ngwobrau 2014, yn casglu'r ail wobr am godi arian yn arloesol gan y cyflwynydd teledu, Jason Mohammad

 

Edrychwch pwy oedd wedi ennill yng ngwobrau 2016 yma