Anfonwch luniau atom o’ch gwirfoddolwyr ar waith ac fe allech ennill gwobrau gwych a gweld eich llun mewn arddangosfa genedlaethol

Photography contest Web WCefnogir gan Pugh Computers a Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Hoffem weld lluniau ein haelodau. Ni waeth beth mae'ch grŵp yn ei wneud na beth yw ei faint, rydym am i chi dynnu llun o'ch gwirfoddolwyr yn gwneud yr hyn maent yn ei wneud orau - gwella bywydau pobl eraill.
 

**Mae Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Aelodau WCVA ar gyfer 2017 wedi bod! Ond fe fydd yn dychwelyd yn 2018 felly gwyliwch amdani. Yn y cyfamser bwriwch olwg ar y lluniau gorau o 2017 i gael ychydig o ysbrydoliaeth.**
 

Y gwobrau

Bydd enillydd y wobr gyntaf yn cael:

 • £100!
 • tocyn llyfr gwerth £60 diolch i Addysg Oedolion Cymru
 • tanysgrifiad blwyddyn i gynllun ffotograffiaeth Adobe Creative Cloud (pris arferol £120.64) gan Pugh Computers - meddalwedd golygu lluniau ac adnodd dylunio o ansawdd proffesiynol yn cynnwys Adobe Photoshop CC ac Adobe Photoshop Lightroom CC

A bydd y llun ail orau yn ennill £25.

Ar ben hynny bydd detholiad o'r lluniau gorau yn rhan o arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, a byddant i'w gweld yn stondin WCVA yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn rhwng 4-12 Awst.

 
Sut i gymryd rhan

Rydym am i chi dynnu llun o'ch gwirfoddolwyr wrth eu gwaith - a dyma'r holl luniau a ddewiswyd ar gyfer yr arddangosfa y llynedd i'ch ysbrydoli.

Felly ewch ati gyda'r camera, ac ebostio'ch lluniau i news@wcva.org.uk erbyn hanner nos, nos Sul 11 Mehefin 2017 - gan gynnwys enw'ch mudiad a chapsiwn yn disgrifio'ch llun (dylai'r capsiwn fod rhwng 25 a 100 gair). Neu postiwch nhw i Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Aelodau WCVA, WCVA, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH.

Cofiwch ofyn caniatâd y bobl yn eich llun cyn ei anfon atom. Pan fyddwn yn cael eich llun byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi cael yr hawl(iau) angenrheidiol, ac ni fyddwn yn derbyn dim cyfrifoldeb dros gyhoeddi ffotograffau sydd heb y cyfryw hawl(iau).

 
Y rheolau

 • Rhaid i bob llun ein cyrraedd erbyn hanner nos, nos Sul 11 Mehefin 2017
 • Rhaid i bob llun gynnwys manylion cyswllt, enw'ch mudiad a chapsiwn yn disgrifio'r llun
 • Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i aelodau WCVA yn unig - gallwch gael gwybod mwy am aelodaeth yma
 • Ni chaiff aelodau o staff WCVA gymryd rhan
 • Dylai bob llun fod o leiaf 1mb mewn maint, gan y bydd angen argraffu'r lluniau buddugol ar gyfer arddangosfa
 • Rhaid i chi ofyn caniatâd y bobl yn eich llun cyn ei anfon atom
 • Mae cyfyngiad o ddau ffotograff y mudiad
 • Sicrhewch fod gennych ganiatâd eich mudiad i gymryd rhan
 • Drwy anfon llun atom, rydych yn rhoi'r hawl i WCVA ddefnyddio, dosbarthu, cyhoeddi ac ailgynhyrchu'ch llun
 • Drwy gymryd rhan, rydych yn cytuno i gyfranogi mewn gwaith hyrwyddo'r gystadleuaeth a'r enillwyr
 • Ni ellir cyfnewid y gwobrau
 • Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol
 • Drwy gymryd rhan, rydych yn cytuno i reolau'r gystadleuaeth