10 Chwef 2020

Mae corfrestru am gofod3, y digwyddiad mwyaf i’r sector gwirfoddol yng Nghymru, nawr ar agor.

gofod selfie

Mae'r digwyddiad mwyaf i'r sector gwirfoddol yng Nghymru yn ôl. gofod3 yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath yng Nghymru, gyda mwy na 600 o gynrychiolwyr o bob cornel o sector gwirfoddol Cymru, i gyd yma i un diben - i wneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd. 

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd.

Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, gyda man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o'r trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae'n gyfle prin ond hollbwysig inni ddod ynghyd a chreu newid yng Nghymru. Eleni, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 19 Mawrth 2020. 

Beth i ddisgwyl

gofod3 yw ein lle i ddod at ein gilydd, archwilio syniadau, a rhwydweithio ag eraill o bob cwr o'r wlad.

Rydyn ni wedi pacio'r diwrnod gydag ystod eang o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, dadleuon panel a gweithdai ar bynciau pwysig fel:

  • Cyllido a chodi arian
  • Digidol a thechnoleg
  • Arweinyddiaeth
  • Risg, llywodraethu ac effaith

Mae gofod3 yn cynnal ardal arddangos brysur, sy'n wych ar gyfer dod â chydweithwyr o'r sector gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat ynghyd. Byddwn hefyd yn cael sesiynau galw heibio, Holi ac Ateb, ac mae'r darlithoedd Safbwynt yn dychwelyd yn theatr gofod3, sgyrsiau byr ar bynciau sydd o bwys i'r sector.

Gallwch nawr weld ein rhaglen lawn o arddangoswyr a digwyddiadau trwy ymweld â gwefan gofod3. Archebwch eich lle drwyddo a chofrestrwch eich diddordeb yn nigwyddiadau'r dydd i'w cadw'n gyfoes - eleni bydd digwyddiadau yn gofod3 yn cael eu gwasanaethu gyntaf ar sail cyntaf i'r felin ar y dydd felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyrraedd mewn digon o amser.

Archebwch heddiw 

gofod3 yw ein lle ni i ysbrydoli, ysgogi ac arloesi. Peidiwch â methu'r cyfle unigryw hwn i feddwl, dysgu a chydweithio ag eraill yn y sector gwirfoddol. 

Cofrestrwch AM DDIM ar www.gofod3.cymru