4 Hyd 2019

Allech chi sbario chwe munud i’n helpu i greu darlun o’r heriau sy’n wynebu arweinyddion y sector elusennol?

Mae'r Garfield Weston Foundation a Pilotlight wedi agor yr Arolwg Arweinyddiaeth Elusennau Bach ar gyfer 2019 - bydd ei gwblhau yn rhoi'r cyfle i un elusen fydd yn cael ei dewis ar hap ennill, ac yn eich helpu i ystyried un ai i gymryd rhan mewn cyfleoedd gwych ar gyfer eich mudiad.

Gall yr arolwg byr, anhysbys ar arweinwyr elusennau gydag incwm o lai na £5 miliwn gadarnhau eich penderfyniad i gofrestru eich elusen yng Ngwobrau Elusen Weston 2019. Bydd y cynllun hwn, sy'n rhad ac am ddim, yn gwobrwyo rhaglen hyfforddi arweinyddiaeth am ddim a mentora gan Pilotlight, ynghyd â chyllid, i hyd at 20 o elusennau cymwys yn 2020. Derbynnir ceisiadau o Gymru, Canolbarth Lloegr, Gogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin Lloegr. Roedd tair elusen o Gymru ymysg enillwyr 2019, ac roedd pump yn enillwyr yn 2018, y fwyddyn gyntaf i Wobrau Elusen Weston fod yn agored i elusennau yng Nghymru.

Mae'r arolwg yn helpu Garlfield Weston a Pilotlight, a mudiadau eraill y maent yn rhannu'r canlyniadau gyda hwy, i ddeall anghenion y sector. Yn arolwg y llynedd, dywedodd dau draean o'r 371 ymatebydd eu bod yn disgwyl mwy o ansicrwydd yn eu hamgylchedd gweithredol yn y flwyddyn i ddod.  Er gwaethaf hynny, roeddynt yn optimistaidd am ddyfodol eu helusennau - er mai dim ond dau mewn pump ddywedodd eu bod yn disgwyl i'w hincwm gynyddu yn y flwyddyn ganlynol, dywedodd 4 mewn pump eu bod yn cynllunio helpu mwy o bobl yn y 12 mis nesaf.

Mae'r arolwg ar agor hyd at 10 Hydref. Bydd Gwobrau Elusen Weston yn agor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dewch o hyd i'r arolwg ymaa: https://www.surveymonkey.co.uk/r/WCAWCVA19